Новини

  • Поради несигурната обстановка в страната и чужбина, свързана с пандемията от COVID-19, Организационният комитет на НСОМ'2020, съгласувано с Ректора на Икономически университет - Варна и Председателя на Националната комисия, взе решение да отложи окончателно провеждането на  Националната студентска олимпиада по математика - 2020 за месец май 2021 г. Домакин на състезанието ще бъде отново Икономически университет - Варна.