Регистрация

Формата за  онлайн регистрация на сайта на НСОМ'2023 ще бъде отворена до 21април 2023 г.

Всички участници в НСОМ'2023 покриват самостоятелно разходите си за пътуване и настаняване.
За всеки участник (студент и ръководител) трябва да бъде внесена такса за правоучастие в размер на 60 лв, 
която следва да бъде преведена преди 28.04.2023 по следната банкова сметка  с основание за плащане  „Такса участие НСОМ-2023“:

BG69UNCR70001523328247
ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ 2016 ООД

Копие от платежното нареждане и попълнена бланка с данни за издаване на фактура, моля, изпращайте на адрес: reception@hoteljitomir.com с тема (subject) НСОМ'2023.

Чуждестранни участници  заплащат такса в размер  на 300 евро.