Регистрация

Формата за  онлайн регистрация на сайта на НСОМ'2021 ще бъде отворена от 5 до 23април 2021 г.

Таксата правоучастие за всеки участник – студент или ръководител е в размер на 40 лв. Тя следва да бъде внесена по банков път на сметката на Икономически университет – Варна до 7.05.2021г. 

Банкова сметка на ИУ – Варна в лева (BGN):
ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
Основание: НСОМ'2021, брой участници


* Копие от документа за внесената по банков път сума изпратете на е-mail адрес: nsom2020@ue-varna.bg до 7.05.2021г.