Национална комисия

  1. доц. д-р Станислава Стоилова – председател
  2. доц. д-р Илияна Раева – секретар
  3. проф. дпн Сава Гроздев
  4. проф. д-р Росен Николаев
  5. доц. д-р Първан Първанов
  6. доц. д-р Веселин Гушев
  7. доц. д-р Петър Копанов
  8. доц. д-р Татяна Маджарова
  9. доц. д-р Мая Микренска