Национална комисия

Председател: проф. дпн Сава Иванов  Гроздев, ВУЗФ – София 
Секретар: доц. д-р Станислава Славчева Стоилова, УАСГ – София

Членове: 

  1. проф. д-р Росен Николаев Николаев, ИУ – Варна
  2. доц. д-р Асен Иванов Божилов, СУ „Св. Климент Охридски“ – София
  3. доц. д-р Веселин Андреев Гушев, СУ „Св. Климент Охридски“ – София 
  4. доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
  5. доц. д-р Илияна Петрова Раева, РУ „Ангел Кънчев“ – Русе
  6. доц. д-р Петър Иванов Копанов, ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив
  7. гл. ас. д-р Иван Славейков Иванов, ШУ “Епископ Константин Преславски” – Шумен