Национална комисия

  1. проф. дмн Гено Николов - председател
  2. проф. д-р Десислава Иванова – секретар
  3. проф. дпн Сава Гроздев
  4. проф. д-р Росен Николаев
  5. доц. д-р Илияна Раева
  6. доц. д-р Мая Микренска
  7. доц. д-р Петър Копанов
  8. доц. д-р Първан Първанов
  9. доц. д-р Татяна Маджарова