Форма за регистрация за НСОМ'2023

Име на участника
Група А (математика, информатика и компютърни науки)
Група Б (природни и технически науки, сигурност и отбрана)
Група В (всички неизброени в групи А и Б)
студент/ръководител
стая с едно легло/стая с две легла
Изберете, ако ще  желаете вечеря на 12 май и обяд на 13 май в ресторанта на хотела  с доплащане от 60 лв.