Организационен комитет

  1. проф. д-р Мая Стоянова – председател
  2. доц. д-р Асен Божилов - зам. председател
  3. гл. ас. д-р Борислава Виденова
  4. гл. инсп. Елена Трайкова,
  5. гл. инсп. Росица Банкова,
  6. Румяна Драганова, експерт информационно осигуряване

Контакти: Мая Стоянова, 0888667190;
                  Елена Трайкова, etraykova@fmi.uni-sofia.bg