Организационен комитет

Почетен председател: проф. д-р Евгени Петров Станимиров, Ректор на Икономически университет - Варна

Председател: проф. д-р Росен Николаев, Ръководител катедра „Статистика и приложна математика“ при Икономически университет – Варна

Зам.-председател: гл. ас. д-р Йордан Петков

Членове:

 1. проф. д-р Веселин Хаджиев
 2. доц. д-р Дико Суружон 
 3. доц. д-р Маргарита Ламбова 
 4. доц. д-р Радан Мирянов
 5. доц. д-р Танка Милкова
 6. доц. д-р Теодора Запрянова
 7. доц. д-р Тодор Стоянов
 8. гл. ас. д-р Ваня Стоянова
 9. гл. ас. д-р Велина Йорданова
 10. гл. ас. д-р Весела Димитрова
 11. гл. ас. д-р Деян Михайлов
 12. гл. ас. д-р Димитрия Карадимова
 13. гл. ас. д-р Любомир Любенов
 14. гл. ас. д-р Мариана Кънева
 15. гл. ас. д-р Светлана Тодорова
 16. ас. д-р Славея Желязкова
 17. Тижен Талиб – инспектор УД
 18. Михаил Димитров
 19. Анелия Недева         
 20. Елена Тонова