Организационен комитет

  1. доц. д-р Първан Първанов – председател
  2. доц. д-р Асен Божилов - зам. председател,
  3. доц.  д-р Веселин Гушев - зам. председател,
  4. проф. д-р Мая Стоянова,
  5. доц. дн Иван Минчев,
  6. гл. инсп. Елена Трайкова,
  7. гл. инсп. Росица Банкова,
  8. Румяна Драганова, експерт информационно осигуряване

Контакти: 0898929414, etraykova@fmi.uni-sofia.bg