Жури

 1. проф. дмн Гено Николов– председател
 2. проф. дпн Сава Гроздев
 3. проф. д-р Веселин Ненков
 4. проф. д-р Десислава Иванова
 5. проф. д-р Росен Николаев
 6. доц. д-р Асен Божилов
 7. доц. д-р Веселин Гушев
 8. доц. д-р Иван Гаджев
 9. доц. д-р Иван Йорданов
 10. доц. д-р Илияна Раева
 11. доц. д-р Мая Микренска
 12. доц. д-р Петър Копанов
 13. доц. д-р Първан Първанов
 14. доц. д-р Станислава Стоилова
 15. доц. д-р Татяна Маджарова
 16. гл. ас. д-р Екатерина Лазарова
 17. гл. ас. д-р Йордан Петков
 18. гл. ас. д-р Мирослав Стоенчев
 19. ас. Емилиян Рогачев