Жури

Председател:  проф. д-р Росен Николаев Николаев, ИУ – Варна

Членове: 

 1.  проф. дпн Сава Иванов Гроздев, ВУЗФ – София 
 2.  доц. д-р Асен Иванов Божилов, СУ „Св. Климент Охридски“ – София
 3.  доц. д-р Веселин Андреев Гушев, СУ „Св. Климент Охридски“ – София
 4.  доц. д-р Иван Иванов Гаджев, СУ „Св. Климент Охридски“ – София
 5.  доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
 6.  доц. д-р Илияна Петрова Раева, РУ „Ангел Кънчев“– Русе
 7.  доц. д-р Станислава Славчева Стоилова, УАСГ – София
 8.  доц. д-р Веселин Ненков Ненков, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
 9.  гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив
 10.  гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков, ИУ – Варна
 11.  ас. Петър Василев Стоев, УАСГ – София