Добре дошли на сайта на НСОМ'2021

НСОМ'2021 ще се проведе в периода от 14 до 16 май 2021 г. в град Варна, ако епидемичната обстановка в страната позволява присъственото провеждане на мероприятия от подобен вид. В противен случай олимпиадата ще се проведе дистанционно на 22 май 2021 г.

Домакин на олимпиадата ще бъде Икономически университет - Варна
Поканват се да участват всички висши училища.

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми и от 1974 г. се организира ежегодно от висшите училища в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

От 2010 г. НСОМ се провежда с любезното съдействие на Министерството на образованието и науката. Дългогодишен спонсор на олимпиадата е Фондация "Еврика".

Право да участва в НСОМ като състезател има всеки студент от бакалавърска или магистърска програма на висше училище в Република България. Студентите се разпределят в три състезателни групи според професионалното направление, в което е специалността им:
Група А – математика, информатика и компютърни науки (в тази група се състезават студенти, изучаващи математика в първи курс ≥ 421 часа);

Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана (в тази група се състезават студенти, изучаващи математика в първи курс 241 ≤ 420 часа);

Група В – всички неизброени в групи А и Б (в тази група се състезават студенти, изучаващи математика в първи курс ≤ 240 часа).

Допуска се участие на състезатели от група Б в група А, както и от група В в групи А или Б.
Най-добре представилите се студенти получават медали, съгласно традицията в международните олимпиади по математика – награждават се до 50% от участниците в приблизително съотношение 1:2:3 за златен, сребърен и бронзов медал.

Организацията на олимпиадата се осъществява от Национална комисия и висше училище – домакин.